First Priority Schools                                    Second Priority Schools

1. Ha.  Madhrasathul Sabaah                            1. Ha. AEC

2. Ha. Maarandhoo                                          2. Ha. Atoll School

3. Hdh. Kurinbee                                             3. Hdh. Makunudhoo

4. Hdh. Nellaidhoo                                           4. Sh. Maaugoodhoo

5. Hdh. Nolhivaramfaru                                    5. N. Henbadhoo

6. Hdh. Afeefuddin                                          6. N. Landhoo

7. Hdh. Naavaidhoo                                         7. N. Lohi

8. Sh. Feydhoo                                                8. N. Maafaru

9. Sh. Narudhoo                                              9. Ra. Maduvvari

10. Sh. Funadhoo                                           10. Ba. Atoll School

11. Ra. Kinolhahu                                           11. Ba. Hithaadhoo 

12. Ba. Maalhos                                             12. Lh. Oluvelifushi

13. Aa. Ukulhahu                                           13. K. Huraa

14. Faafu. Magoodhoo                                    14. K. Gaafaru

15. Thaa Atoll School                                      15. K. Guraidhoo

16. Thaa. Dhiyamigili                                      16. Aa. AEC

17. Thaa. Madifushi                                         17. Aa. Himandhoo

18. Thaa. Vilufushi                                           18. Adh. Hangnaameedhoo

19. L. Isdhookalaidhoo                                     19. Adh. Omadhoo

20. L. Hamad bin Khalifa                                   20. Adh. Fenfushi

21. Ga. AEC                                                     21. M. Atoll School

22. Ga. Kanduhulhudhoo                                   22. F. Bileiydhoo

23. Ga. Maamendhoo                                        23. Dh. Atoll School

24. Gdh. Rathafandhoo                                     24. Dh. Hulhudheli

                                                                      25. Dh. Maaeboodhoo

                                                                      26. Th. AEC

                                                                      27. Th. Veymandoo

                                                                      28. L. AEC

                                                                      29. L. Maavashu

                                                                      30. Ga. Dhaandhoo

                                                                      31. Gdh. Nadella

Note:  First Priority Schools never represented in any subject training for the last 3 years and Second Priority Schools did not get any subject training in the last two years. 

   Selected schools must have at least 30 students studying from Gr. 8-10.