މާއްދާ ޓީޗަރުންގެ ފޯރަމް

މުދައްރިސުންގެ އަހަރީ ފޯރަމް 2023

އެއްބާރުލުމާއި ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން އިއްޔެ ބޭއްވި އަހަރީ ސަބްޖެކްޓް ޓީޗަރސް ފޯރަމްގައި ތަފާތު ސަބްޖެކްޓް ދާއިރާތަކުގެ އެޑިއުކޭޓަރުން ވަނީ ބާއްވައިފައެވެ. މި ހަރަކާތުގައި ޕްރައިމަރީ، ސެކަންޑަރީ އަދި ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންގެ މުދައްރިސުން އެއްތަނަކަށް އެއްވެ، ނޮލެޖް އެކްސްޗޭންޖް ކުރުމާއި ނެޓްވޯކިންއަށް ޕްލެޓްފޯމެއް ވަނީ ފަހިކޮށްދީފައެވެ.